Slik blir fremtidens bibliotek

Når du hører ordet bibliotek vil du nok la tankene fly over til bøker og det skrevne ord, og hyllemeter på hyllemeter med trykket papir. Men er det nødvendigvis det som vil være den første tanken som slår deg i fremtiden? Det kan godt hende at det ikke er den første tanken som slår deg idag heller? Allerede i dag ser vi forandringene komme mer og mer tydelig frem i hva vi legger i ordet bibliotek. Da det før var kun bøker som var grunnen til at vi oppsøkte biblioteket, er det moderne bibliotek blitt så mye mer enn bare bøker. Biblioteket er utvikler seg til å bli en kunnskapsarena, en møteplass og vår tids kulturhus. Et sted du kan tilegne deg selv ny viten,  møte nye mennesker og oppleve kultur! En arena for workshops over mange kunnskapsfelt. En arena for forfattermøter, konserter, filmvisninger og folkemøter, en møteplass for nabolaget! Her gjør ungene leksene sine, mens studenter kanskje skriver på sin bacheloroppgave her. Plutselig avbrytes skrivingen eller lesingen av at det er en konsert, eller kanskje en filmvisning, og du føler for en velfortjent pause når du ser at det er kulturarrangement som starter i naborommet! En konsert med en artist du liker, eller en visning av favorittfilmen din! Allerede i dag er bibliotekene så mye mer enn bøker, men hvordan blir dette i fremtiden?

 

Hvor går fremtidens bibliotek?

Hvor går fremtidens bibliotek? I hvert fall fremover, oppover og kanskje litt til siden, det eneste man kan si som er sikkert er at det kun er fantasien som setter grenser for hvor bibliotekene skal hen i årene som kommer! Hva tenker vi om biblioteket i 2050? Et aktivitetssenter uten sidestykke i historien, er det eneste  som virker 100% sikkert. Hvis du hadde spurt en bibliotekar på 70-tallet hvordan biblioteket skulle se ut om 50 år, så er det ikke sikkert at han eller hun hadde vært i nærheten av noe av det bibliotekene tilbyr idag. Og slik situasjonen også er i dag, siden ting har forandret seg på så kort tid, så blir det vanskelig og se hvor utviklingen skal gå videre, men vi kan lett få en pekepinn. En arena for kunnskap og en møteplass for nabolaget, det vet vi at biblioteket vil fortsette å være.

 

Dagens bibliotek

Allerede i dag ser vi hvordan bibliotekene har gått fra å være «lagringsplasser for bøker» til å bli rene kunnskapssentere og kulturhus. Det er bare å ta seg en tur rundt bibliotekene rundt omkring for å oppleve mangfoldet av kulturtilbud som bibliotekene representerer, og du vil fort se at det kun er fantasien som setter grenser for hva fremtiden vil bringe! I 2018 åpner det nye hovedbiblioteket i Bjørvika, noe som garantert vil sette en ny standard her til lands for hva et bibliotek kan tilby menneskene som velger å bruke det. Furuset biblioteket er ikke bare et bibliotek, men også et  aktivitetshus for nabolaget. Og det er et meråpent bibliotek, noe som vil si at du kan sitte der fra klokken 7 om morgenen til klokken 11 på kvelden om du har lyst til det. Vil det si at vi om ti år kan ha døgnåpne biblioteker? Ja, hvorfor ikke! I takt med at Oslo har utviklet seg til en by som aldri sover, så kan man spørre seg, hvorfor skal ikke det gjelde bibliotekene også? De representer et viktig tilbud til folket, og hvis etterspørselen er der så skal vi ikke se bort i fra at vi har døgnåpne kulturhus i nabolagene til slutt. Dette er en fremtid vi ønsker velkommen!