Nye trender i biblioteket

Hvor går bibliotekene om dagen med tanke på trender og nye strømninger både nasjonalt og lokalt? Hva vil det blir lagt fokus på, hva er viktig nå om dagen, og hva er viktig for fremtiden? Med de nye teknologiske nyvinninger som skyller over oss, er det eneste vi kan si som er sikkert at vi ikke er sikre på hvor veien går videre.  Teknologien puster oss i nakken og den drar oss fremover, og på ganske få år, så har måten vi ser biblioteket som instutisjon forandret seg ganske så kraftig. En av trendene vi ser om dagen er biblioteket som et brukervennlig kulturhus, en møteplass for lokalmiljøet, ikke bare et sted for bøker og annen litteratur. I 2017 er biblioteket også et kulturhus, et multimediahus ,en møteplass for barn, ungdommer, voksne og eldre. Bibliotekene er i en konstant forandring og utvikling. Vi ser at det digitale er like viktig som det virkelige liv, og den trenden vil bare bli sterkere og sterkere i tiden som kommer. Katalogiseringen og utlåns prosessen er digital, og i fremtiden vil vi nok se at bibliotekene for eksempel satser like mye på digitale løsninger som på papir.

 

Inn i den digitale verden

Vi vil nok se mer av at bibliotekene går mer inn i den digitale verden enn det de gjør i dag. Og allerede om kort tid vil vi nok se e-bok-biblioteker, hvor du ved enkle tastetrykk ikke trenger å forlate ditt eget hjem for å låne en bok, du simpelthen bare laster den ned på ditt nettbrett eller mobiltelefon. Dette er innovasjon på høyt nivå, da det virkelig gjør det enkelt for brukeren å få det han vil på en komfortabel måte, noen ser det som en fordel å kunne bli hjemme. En annen viktig trend er biblioteket som et kulturhus, i fremtiden vil vi se mer av dette. Og vi ser allerede at de bibliotekene som bygges nå, er mere enn bare et sted for å lese og låne bøker. De nye bibliotekene er høyteknologiske møteplasser, kulturhus for lokalbefolkningen, hvor de kan utnytte fasilitetene til ulike aktiviteter og på mange måter. Biblioteket fungerer som arbeidsrom og møterom. Og med den tilgjengelige datateknologien har folk som ikke har data hjemme en mulighet til å kunne få jobbet med ting de ellers ikke kunne ha fått jobbet med!

Bibliotekene fortsetter å være sentere for læring og kunnskap i all tid framover. I denne funksjonen som ett senter for kunnskap og læring så fyller biblioteket sin viktigste rolle.

 

Ny teknologi

MOOC, nettbasert undervisning og digitalt pensum er en av flere nye og viktige trender. Ny teknologi vil både utvide og begrense hvem som har tilgang til informasjon, og vi ser allerede i dag at nettbasert undervisning vil demokratisere global læring. En utvikling som allerede er synlig, er at det vil skje endringer i hvordan hele forsknings– og utdanningssektoren er bygget opp. Med digitale læringsarenaer som er en trend internasjonalt, ser vi en stadig økende etterspørsel etter slike kurs også ved norske høgskoler og universiteter, En annen viktig forandring er måten bibliotekarene jobber på, da deres tradisjonelle arbeidsoppgaver forandrer seg og vil fortsette å forandre seg i tiden som kommer. De har gått fra å passe på bøker til å måtte brukes litt til alt! Det blir stilt krav om at bibliotekarene må kunne mye mer enn det som var standard bare for kort tid tilbake. Altså er det er et yrke i konstant endring, og fremtiden vil vise vei. En bibliotekar om 10, 20 eller om 30 år, vil være helt forskjellig fra hvordan vi betrakter en bibliotekar i dag. Så vi går en spennende tid i møte, virkelig!