En naiv bibliotekdebatt

Vi går inn  en spennende tid, teknologien presser verdenen vi lever i fram i  ett stadig ukjent terreng, der vi aldri vet hva som lurer bak neste hjørne. Men det er denne usikkerheten om hva vi har i vente, som gjør at vi greier å skape innovasjon. Dette gjelder til de grader bibliotekene våre også, noen vil si at de vil bli overflødige i fremtiden, det er ikke så sikkert.  I fremtiden vil nok bibliotekene bli viktigere enn noensinne, de vil nok utvikle seg i en retning vi ikke kan forutse i det hele tatt. Det er bare å se på historien over biblioteks utvikling siden f.eks 70-tallet. Bibliotekene har nemlig gått over til å bli så mye mer enn bare et sted for bøker og studier. I 2017 er bibliotekene nærmest som samfunns hus å regne, det moderne biblioteket er et senter for både kunnskap og kultur, blant mye annet . Denne utviklingen vil bare fortsette, tenk deg et bibliotek hvor du kan låne en sykkel (det kan du allerede i dag). Det nye biblioteket og aktivitetshuset på Furuset låner ut sykler, biblioteket i Tana er ett av flere som låner ut både ski- og snowboardutstyr. I tillegg så har biblioteket både rulleskøyter, bålkjele, sykkelvogn og en 25-manns lavvo til utlån. På Oppegård bibliotek kan man låne fiskestenger på biblioteket. Det samme gjelder i Askøy, hvor man i tillegg kan hente med seg kano og redningsvest. Og i Danmark har biblioteket gjort forsøk med å låne ut verktøy, til stor suksess.

 

Fagfolk er kritiske til utviklingen

Selv om fagfolk er kritiske til at bibliotekene blir omgjort til hjelpemiddelsentraler, så reiser det seg en viktig debatt, sett i forhold til at samfunnet, og etterspørselen fra folk forandrer seg.  Noen mener at bibliotekene som kunnskapssentere kan forvitre med forandringen. Men på den andre siden har du igjen fagfolk som mener at bibliotekene, må tenke nytt for å holde på interessen fra folk. Og hvis man tar seg en titt rundt,så ser man at de bibliotekene som tenker nytt er blant de mest besøkte. I tillegg har de et bredt aldersspenn på de besøkende, alt fra barn og unge til unge voksne og eldre bruker de moderne bibliotekene.  Og så lenge bibliotekene holder seg i tritt med etterspørselen, og de nye strømningene som samfunnet dytter frem, så vil vi nok i fremtiden se at bibliotekene styrker seg som både kunnskaps sentere, aktivetshus, møteplasser og ja også som hjelpemiddelsentraler.

Men det er et område bibliotekene kan styrke seg for å møte etterspørselen fra brukerne sine.

 

Digitaliseringens tid

Det feltet det siktes til er digitale arkiver, for bøker og artikler og annen litteratur.  Både studenter og professorer hevder at de får dekket sine informasjonsbehov gratis på nettet, uavhengig fra bibliotekene. Og her burde bibliotekene fylle opp tomrommet de er med på å skape, for forskningstidsskrifter er ikke fritt tilgjengelig på nettet. Her kan bibliotekene gjøre en innsats for å lage et online arkiv som er tilgjengelig for brukene også når de sitter hjemme.  E-bøker nedlastet til ditt nettbrett eller smarttelefon er i vinden som aldri før. Så det at bibliotekene satser på å tilby litteratur på nettet, er noe som må bli satset på for å holde tritt med etterspørselen fra samfunnet.

Nå som vi ser at folk må betale for ting på nettet som tidligere var gratis, så har bibliotekene en viktig oppgave framfor seg med å gjøre til rette, for at informasjon og litteratur kan være gratis for brukerne. Så sett ut i fra disse forutsetningene så vil bibliotekene være viktigere i fremtiden enn de noen gang har vært!