Velkommen til Biblab!

Vi er din kilde til innovative, digitale biblioteksløsninger tilpasset dine behov. I takt med tiden og utviklingen av teknologien er biblioteket viktigere enn noensinne som en arena og kilde til litteratur, film, musikk og tidsskrifter, like mye digitalt som i det virkelige liv. Mange ville nok tro at teknologien  gjør bibliotekene overflødige, da vi har alt det vi trenger bare ved et tastetrykk, men det viser seg at samkjøringen mellom den nye teknologien og de gamle systemene som bibliotekene er, gjør det enklere og mer brukervennlig enn det noen gang har vært. I dag får man f.eks en SMS eller en mail  når du må levere en bok, i motsetning til i gamle dager da man fikk purring i postkassa, noe som krevde tid og ressurser og som også var veldig lite effektivt, sammenlignet med i dag, når du får disse beskjedene fram til deg på meget kort tid. Teknologien representerer enn effektivisering av noe som kunne virke meget komplisert bare for få år siden. Det blir rett og slett viktigere enn noensinne å finne innovative løsninger, slik at det nye og det gamle utfyller hverandre på en slik måte at vi blir lurende på om det kanskje ikke alltid har vært sånn?

 

Teknologisk innovasjon

Mens vi i gamle dager måtte bla oss i gjennom hyller med meter på meter med bøker for å finne det vi lette etter, og ja, kanskje bruke ganske mye tid  og krefter i jakten vår etter akkurat den ene boken, eller de tidsskriftene, så kan vi i dag ved hjelp av teknologien finne fram til det vi trenger på null komma niks. Datateknologiens moderne løsninger gjør at det som engang var en prosess som tok tid, og som man måtte bruke både hode og kropp, og kanskje slite seg ut for å finne fram til, nå kan nåes med enkelt tastetrykk. På denne måten gjør innovasjonen av biblioteket, sammen med teknologien, at det blir enklere enn noen gang for brukerene å bruke bibliotekene. Teknologien gjør at det som noen trodde skulle bli overflødig, i fremtiden blir viktigere enn noen gang. Samkjøringen av det gamle og det nye, det digitale og analoge, bok og data er nemlig kommet for å bli, og innovasjonene vil løfte utviklingen av disse feltene til nye høyder, og dermed gjøre det mer tilgjengelig for brukerne. Det vil rett og slett i tiden som kommer bli lettere for folk å bruke og utnytte seg av det samfunnsmessige tilbudet som bibliotekene representerer. Fantasien er det eneste som setter grenser for hva fremtiden vil bringe.

 

Veien fremover

Utviklingen av biblioteket og samkjøringen disse i mellom, er sammen med innovasjonen av teknologien og dens digitale løsninger, for noe som tidligere var meget analogt og organisk. Noe som representerer en noe meget spennene fremtid for oss alle. Vi vil fortsette og se nyvinninger som vil riste fundament og dytte oss inn i fremtiden. Målet er at alt skal bli enda enklere og mer brukervennlig enn det noen gang har vært. Og når vi ser nyvinningen av bibliotekene sammen med teknologiens utvikling og innovasjon, i de siste årene, så vet man at de digitale løsningene for biblioteket bare vil utvikle seg til å bli bedre og enklere for brukeren enn det noen gang har vært. Biblab vil være ledende her i landet, men også langt utenfor landets grenser på denne reisen mot fremtiden. Ved hjelp av innovasjonene i teknologien og bibliotekets videre utviklingen så håper vi at dere som besøker oss, vil være med på denne reisen ved å ta i bruk våre tjenester, og med det være bli en del av fremtidens bibliotek.